Визначні дати, заходи, акції

2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого світ відзначає Всесвітній день водно-болотних угідь. Дата приурочена до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди – Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Мета конвенції – збереження водно-болотних угідь як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціональне використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу. Україна поновила своє членство в конвенції з 29 жовтня 1996 року і більше як 30 водно-болотним об’єктам нашої країни було надано статус Рамсарських.
У листопаді 2004 року Поліський заповідник отримав диплом про присвоєння окремим болотам заповідника загальною площею 2145 гектарів статусу Рамсарських під загальною назвою «Поліські болота».
Угіддя «Поліські болота» є типовим водно-болотним комплексом для одного з найбільших заболочених регіонів Європи – Полісся. Воно включає комплекс цінних верхових і перехідних боліт «Міроші» (1600 гектарів) в Перганському лісництві на Олевщині та водно-річковий комплекс «Жолобниця» - ділянку перехідних та низинних боліт в заплавах малих річок Болотниці і її притоки Жолобниці (545 гектарів) в Селезівському лісництві на Овруччині.
Варто відмітити, що болотний комплекс «Міроші» представляє собою великі площі торфових боліт, які утворились в льодовиковий період в пониженнях між високими піщаними грядами, дюнами і валами. Формування таких боліт почалось ще 8-10 тис. років тому, поклади торфу тут місцями сягають більше трьох метрів.
У межах воно-болотних угідь «Поліські болота» охороняються цінні типи природних середовищ за класифікацією ЕUNIS та резолюцією 4 Бернської конвенції. Вони багаті біорізноманіттям, є середовищем існування для переважної більшості видів рослин і тварин, оселищами багатьох ендеміків, важливими територіями для мігруючих водоплавних птахів, а існування риб, більшості видів амфібій, а також багатьох видів комах на певних стадіях життєвого циклу можливе лише у межах водно-болотних угідь. Разом з тим водно-болотна рослинність угідь виконує важливу роль фільтрації та очищення вод від забруднення, а самі болотні масиви мають визначальний вплив накопичення та формування річкового стоку.
Ці ділянки цінні як місця збереження багатьох зникаючих видів рослин та птахів. На території ВБУ «Поліські болота» охороняється 14 видів рослин, 10 видів птахів і 4 види ссавців з Червоної книги України. Багато видів, зокрема птахів, амфібій, плазунів мають високий міжнародний охоронний статус. Тваринний світ угідь представляють риби: щука, лин, минь, в’юн, карась, мінога українська; плазуни: черепаха болотна, гадюка звичайна; птахи: чорний лелека, сірий журавель, лучний лунь, яструб великий, змієїд; ссавці: бобер, видра річкова, тощо.
 Рідкісні види рослин ВБУ, фото Кузьменка Ю. В., слайд підготовлений Бумар Г. Й.  Різномаїття фауни ВБУ, фото Кузьменка Ю. В., слайд підготовлений Бумар Г. Й. Збережені великі масиви мезотрофних сфагнових боліт, фото Бумар Г. Й. Верхове болото, фото Бумар Г. Й.

В останні роки зі змінами клімату в заповіднику виникає багато проблем зі збереженням водно-болотних угідь. Спостерігаються процеси висихання боліт, зокрема верхових, зникнення болотної рослинності, заліснення боліт сосною та трансформація їх у ліси. У зв’язку з посушливими погодними умовами посилились пожежі великих масштабів, які несуть загрозу для болотних масивів.
На водно-болотних угіддях «Поліські болота» регулярно проводяться наукові спостереження за змінами, а також природоохоронні заходи, спрямовані на їх охорону та збереження. Працівники Поліського заповідника прикладають всіх зусиль, аби зберегти болота міжнародного значення з їх біологічним різноманіттям для майбутніх поколінь. Вони є гордістю Овруччини та Олевщини.

Інформація підготовлена к.б.н., науковим співробітником Поліського природного заповідника Галиною Бумар.
Січень, 2020 р.

На початок