Наукові проекти в яких приймали участь співробітники Поліського заповідника

• Проект по виділенню територій спеціального збереження Смарагдової мережі Європи (Бернська конвенція). В результаті виконання проекту у межах Поліського заповідника були віділені такі території спеціального збереження: піщані дюни, верхові болота, заболочені березові та соснові ліси тощо.

• Проект по водно-болотних угіддях, що мають міжнародне значення, як місця існування водоплавних птахів. В результаті виконання проекту у межах Поліського природного заповідника виділено рамсарське водно-болотне угіддя міжнародного значення «Поліські болота» загальною площею 2145 гектарів (липень, 2004 рік).

• «Науково еколого-економічне обґрунтування розширення території Поліського природного заповідника» (2002 рік). Була проведений відбір перспективних для розширення заповіднику територій, дана оцінка їх біологічного різноманіття.

• «Пріоритетні заходи щодо охорони торфовищ в Україні». Підготовлені та передані до Мінекоресурсів пропозиції щодо охорони та збереження торфових боліт півночі Житомирщини, випущений буклет "Роль торфових боліт в збереженні біорізноманіття".

• «Підтримка участі громадськості в розбудові можливості щодо моніторингу біорізноманіття в Україні». Науковцями заповіднику ведуться такі моніторингові програми:
1) Моніторинг сови бородатої (Strix nebulosa) та змієїда (Circaetus gallicus). Координатор Жила С. М. Програму започатковано у 1985 р. Обліки проводяться щорічно на всій території Поліського природного заповідника.
2) Вивчення стану популяцій рідкісних видів рослин у Поліському природному заповіднику. Координатор Бумар Г. Й. Програму започатковано у 1982 р. Для її виконання у заповіднику закладено 10 пробних площ та 2 маршрути (лісовий та болотний). Вивчення стану популяцій рідкісних видів проводиться двічі на рік, геоботанічні описи виконуються також двічі на рік. Фенологічні спостереження проводяться через 5-7 днів протягом вегетаційного періоду.
3) Моніторінгові дослідження змін соснових лісів Поліського природного заповідника під впливом меліорації. Координатор Бумар Г. Й. Программу започатковано у 1995 р. При виконанні досліджень використані лісівничо-таксаційні методи. Для виконання моніторингу закладено 4 пробні площі в різних екологічних умовах. Обліки проводяться протягом вегетаційного періоду щорічно.

• «Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001». Проведена оцінка чисельності рисі. Розроблені рекомендації щодо управління популяціями вовка, рисі та їх жертв.

• Проект Європейського Союзу «Включення питань змін клімату в управління вразливими екосистемами: природно-заповідні заповідні території Полісся, Україна». Проект впроваджується Асоціацією VERSeau Developpement (Франція) у співпраці з Українським товариством охорони птахів і Національним природним парком Піренеї (Франція). Територіями впровадження проекту є Поліський природний заповідник (Житомирська область) та Національний природний парк «Прип’ять-Стохід» (Волинська область). Метою проекту є розробка планів дій зі збереження вразливих екосистем в умовах зміни клімату для обох обраних територій та виконання практичних заходів, окреслених в планах дій, у формі пілотних проектів. Водночас, багато уваги приділяється підвищенню обізнаності громадськості з питань впливу зміни клімату, збереженню водно-болотних угідь шляхом просвітницької діяльності.
Сайт проекта http://www.wetlandsclimate.net/